Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Matematik för lärare, åk 7-9, Algebra och funktioner
NM205F, 15 hp
Kursplaner
Hösten 2024 Visa kursplan
Kurs på grundnivå
  • Kurskod
    NM205F
  • Omfattning
    15 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för lärande och samhälle