Linjär algebra för ämneslärare
NM198F / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Magnus Jakobsson
magnus.jakobsson@mau.se
040-6657920

Studieadministratör
Rebecka Sundin
rebecka.sundin@mau.se
0406658239