Diskret matematik för ämneslärare
NM195F / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Leif Karlsson
leif.karlsson@mau.se
040-6658124

Studieadministratör
Rebecka Sundin
rebecka.sundin@mau.se
0406658239