Bruka och återbruka i Antropocen? Att utveckla praktisk och didaktisk kompetens om hållbarhetsfrågor
NM191F / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Hanna Hofverberg
hanna.hofverberg@mau.se
040-6658629

Studieadministratör
Rebecka Sundin
rebecka.sundin@mau.se
0406658239