Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Teknik för ämneslärare: Digital teknik
NM188F, 15 hp
Kursplaner
Hösten 2025 Visa kursplan
Hösten 2024 Visa kursplan
Hösten 2023 Visa kursplan
Hösten 2022 Visa kursplan
Kurs på grundnivå
  • Kurskod
    NM188F
  • Omfattning
    15 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för lärande och samhälle