Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Matematik för lärare, åk 7-9, II
NM178F, 15 hp
Kursplaner
Hösten 2023 Visa kursplan
Hösten 2022 Visa kursplan
Hösten 2021 Visa kursplan
Hösten 2020 Visa kursplan
Hösten 2019 Visa kursplan
Hösten 2018 Visa kursplan
Hösten 2017 Visa kursplan
Hösten 2015 Visa kursplan
Våren 2015 Visa kursplan
Kurs på grundnivå
  • Kurskod
    NM178F
  • Omfattning
    15 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för lärande och samhälle