Teknik för lärare, åk 1-6, I
NM174F / Kurs på grundnivå, 7,5 hp