Miljövetenskaplig kandidatkurs: Självständigt arbete
MV262A / Kurs på grundnivå, 20 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
USstudent@mau.se