Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Miljöhistoria, humanekologi och miljöetik
MV212A, 7.5 hp
Kursplaner
Hösten 2024 Visa kursplan
Hösten 2023 Visa kursplan
Hösten 2022 Visa kursplan
Hösten 2021 Visa kursplan
Hösten 2020 Visa kursplan
Kurs på grundnivå
  • Kurskod
    MV212A
  • Omfattning
    7.5 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för kultur och samhälle