Miljöhistoria, humanekologi och miljöetik
MV212A / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Fredrik Björk
fredrik.bjork@mau.se
040-6657124