Global Product Development II
MT295E / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Kursansvarig
Christina Bjerkén
christina.bjerken@mau.se
040-6657626