Malmö universitet
Examensarbete i maskinteknik
Kurs på grundnivå, 15 hp
MT138A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Minst 120 hp avklarade kurser inom högskoleingenjörsprogrammet Maskin- och materialteknik.