Malmö universitet
Mekanisk provning och mikroskopi
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
MT136A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: MT108A Materialteknik (godkänd)