Malmö universitet
3D CAD
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
MT127A
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: MA204A Linjär algebra med statistik (godkänd) och MA203A Matematik: Analys A (godkänd) och MT106A Mekanik (godkänd)