Malmö universitet
Tillämpad konstruktion
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
MT119A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: MT128A Mekatronik (godkänd) och MT106A Mekanik (godkänd) och MT112A Hållfasthetslära (godkänd) och MT118A Maskinelement (godkänd)