Malmö universitet
Maskinelement
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
MT118A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: MA204A Linjär algebra med statistik (godkänd) och MA203A Matematik: Analys A (godkänd) och MT106A Mekanik (godkänd)