Human Rights I
MR110L / Kurs på grundnivå, 30 hp
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
GPSstudent - Malmö universitet
gpsstudent@mau.se
Kursansvarig
Jon Wittrock
jon.wittrock@mau.se
040-6657532