Malmö universitet
Grafisk teknik
Kurs på grundnivå, 15 hp
ME110A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
CTMET / Medieteknik (G1F)
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: ME130A Originalprocess (godkänd)