Globala utmaningar i en ämneskontext
LL204C / Kurs på grundnivå, 9 hp
Fakulteten för lärande och samhälle