Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Dramapedagogik II - berättande, processdrama och fiktionella världar
KS302F, 15 hp
Kursplaner
Hösten 2025 Visa kursplan
Hösten 2024 Visa kursplan
Kurs på grundnivå
  • Kurskod
    KS302F
  • Omfattning
    15 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för lärande och samhälle