Media and Communication Studies: Understanding the Creative Industries
KK641B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice, K3 - Malmö universitet
K3student@mau.se