Communication for Development: Production Project
KK626A / Kurs på avancerad nivå, 30 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Comdev
comdev@mau.se