Malmö universitet
Interaktionsdesign: Tjänstedesign
Kurs på grundnivå, 15 hp
KD411A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
KSIDI / Interaktionsdesign (G2F)
Minst 45 hp inom huvudområdet Interaktionsdesign.