Malmö universitet
Programming II
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
KD405B
Engelska
At least 15 credits in the main field of Interaction Design.