Malmö universitet
CoDesign - design, participation, democracy
Kurs på grundnivå, 15 hp
KD335B
Engelska
G2F / Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
1. General eligibility + the equivalent of English course B in Swedish secondary school.
2. At least 45 credits in one main field.