Malmö universitet
Studieteknik - RASK
Kurs på grundnivå, 3 hp
KB153S
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
UG / Underkänd (U) eller Godkänd (G)
G1N / Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
SA / Samhällsvetenskapliga området 100 %
Grundläggande behörighet.