Det offentliga språket
KB122S / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Teresa Tomasevic
teresa.tomasevic@mau.se
040-6657211

Studieadministratör
Anita Marttila
anita.marttila@mau.se
040-6657345