Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Kriminologi: Individuella karakteristika, social miljö och brott
KA811E, 7.5 hp
Kursplaner
Hösten 2024 Visa kursplan
Hösten 2023 Visa kursplan
Hösten 2022 Visa kursplan
Hösten 2021 Visa kursplan
Hösten 2020 Visa kursplan
Kurs på avancerad nivå
  • Kurskod
    KA811E
  • Omfattning
    7.5 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för hälsa och samhälle