Malmö universitet
Criminological Theory
Kurs på avancerad nivå, 15 hp
KA723E
Engelska
UA / Utmärkt (A), Mycket Bra (B), Bra (C), Tillfredsställande (D), Godkänd (E) eller Underkänd (U)
HSKRL / Kriminologi, A1F / Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
SA / Samhällsvetenskapliga området 50 %
VÅ / Vårdområdet 50 %
1. Bachelor’s degree with a major in social- or behavioural science or medicine.
2. English B.