Kulturarvsstudier III
IS303F / Kurs på grundnivå, 30 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Cecilia Trenter
cecilia.trenter@mau.se
040-6657889

Studieadministratör
Monica Lotfinia
monica.lotfinia@mau.se
040-665 77 52