Kulturarvsstudier I
IS301F / Kurs på grundnivå, 30 hp
Kursplaner
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Ylva Grufstedt
ylva.grufstedt@mau.se
040-6657794

Studieadministratör
Monica Lotfinia
monica.lotfinia@mau.se
040-665 77 52