Utbildningsinfo
IN ENGLISH
SO för lärare i grundskolans åk 1–6, II
IS225F, 15 hp
Kursplaner
Våren 2025 Visa kursplan
Våren 2024 Visa kursplan
Våren 2023 Visa kursplan
Våren 2022 Visa kursplan
Kurs på grundnivå
  • Kurskod
    IS225F
  • Omfattning
    15 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för lärande och samhälle