SO för lärare i grundskolans åk 1–6, II
IS225F / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Nina Palmgren
nina.palmgren@mau.se
040-6658571

Studieadministratör
Monica Lotfinia
monica.lotfinia@mau.se
040-665 77 52