Vägledning, handledning, feedback och kommunikation
IS220F / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Ola Tostrup
ola.tostrup@mau.se

Studieadministratör
Krystyna Hansson
krystyna.hansson@mau.se
040-6658119