Internationell Migration och Etniska Relationer II: Självständigt vetenskapligt arbete
IM335S / Kurs på grundnivå, 10 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
GPSstudent - Malmö universitet
gpsstudent@mau.se
Kursansvarig
Anders Wigerfelt-Svensson
anders.wigerfelt@mau.se
040-6657347