Ryska II
IM204E / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
GPSstudent - Malmö universitet
gpsstudent@mau.se
Kursansvarig
Karina Vamling
karina.vamling@mau.se
040-6657391