Idrott för ämneslärare II
IF184F / Kurs på grundnivå, 30 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Peter Jagare
peter.jagare@mau.se
040-6658642

Studieadministratör
Paola Mendoza Frödin
paola.mendoza.frodin@mau.se
040-6658225