Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Idrott för ämneslärare II
IF184F, 30 hp
Kursplaner
Våren 2025 Visa kursplan
Våren 2024 Visa kursplan
Våren 2023 Visa kursplan
Våren 2022 Visa kursplan
Våren 2021 Visa kursplan
Kurs på grundnivå
  • Kurskod
    IF184F
  • Omfattning
    30 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för lärande och samhälle