Malmö universitet
Idrottens arenor
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
IF159F
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Grundläggande behörighet.