Socialt arbete: Alkohol- och narkotikaproblem - att förstå och arbeta med missbruk och beroende
HS677A / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
HS studievägledning - Malmö universitet
hsvagledning@mau.se
Kursansvarig
Johan Nordgren
johan.nordgren@mau.se
040-6658723

Studieadministratör
Johanna Kemoka
johanna.kemoka@mau.se
040-6658920