Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Socialt arbete: Alkohol- och narkotikaproblem - att förstå och arbeta med missbruk och beroende
HS677A, 15 hp
Kursplaner
Hösten 2024 Visa kursplan
Hösten 2023 Visa kursplan
Hösten 2022 Visa kursplan
Hösten 2021 Visa kursplan
Hösten 2020 Visa kursplan
Hösten 2019 Visa kursplan
Hösten 2018 Visa kursplan
Kurs på avancerad nivå
  • Kurskod
    HS677A
  • Omfattning
    15 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för hälsa och samhälle