Omvårdnad, medicinsk vård och behandling vid Allergi, Astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom
HS674A / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Therese Sterner
therese.sterner@mau.se
040-6658802

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820