Omvårdnad och behandling av ortopediska skador och sjukdomar
HS672A / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Lärare
Ami Hommel
ami.hommel@mau.se
040-6657996

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820