Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling
HS628C / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Elisabeth Renmarker
elisabeth.renmarker@mau.se
040-6657429

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820