Lärarrollen i en vårdvetenskaplig akademisk miljö
HS627C / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Taghrid Jassim
taghrid.jassim@mau.se
040-6657571

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820