Socialrätt
HS121C / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Elisabeth Arvidsson
elisabeth.arvidsson@mau.se
040-6657954

Studieadministratör
Johanna Kemoka
johanna.kemoka@mau.se
040-6658920