Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Socialrätt
HS121C, 15 hp
Kursplaner
Våren 2025 Visa kursplan
Våren 2024 Visa kursplan
Våren 2023 Visa kursplan
Kurs på grundnivå
  • Kurskod
    HS121C
  • Omfattning
    15 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för hälsa och samhälle