Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap
HS113B / Kurs på grundnivå, 30 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Kursansvarig övergripande
Camilla Nordgren
camilla.nordgren@mau.se
040-6657449

Kursansvarig
Delkurs 1
Madeleine Flink
madeleine.flink@mau.se
040-6657387

Kursansvarig
Delkurs 2
Svante Lingärde
svante.lingarde@mau.se
040-6657965

Kursansvarig
Delkurs 3
Camilla Nordgren
camilla.nordgren@mau.se
040-6657449

Kursansvarig
Delkurs 4
Charlotte Petersson
charlotte.c.petersson@mau.se
+46704413724

Studieadministratör
Åsa Nilsson
asa.nilsson@mau.se
040-6657589