Educating for Critical Thinking
HP622E / Kurs på avancerad nivå, 5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Anne-Charlotte Ek
anne-charlotte.ek@mau.se
040-6657698

Studieadministratör
Anita Marttila
anita.marttila@mau.se
040-6657345