Från Jämställdhet till likabehandling: teori, retorik och praktik
GV214S / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle