Modeller och verklighet för datateknik
FY122A / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Kursansvarig
Jörgen Ekman
jorgen.ekman@mau.se
040-6657682