Barndom och lärande: Omsorg, fostran och samarbete i förskola
FO219A / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Carina Berkhuizen
carina.berkhuizen@mau.se
040-6658248

Studieadministratör
Paola Mendoza Frödin
paola.mendoza.frodin@mau.se
040-6658225