European Studies: Historical and Institutional Perspectives on the European Union
ES120L / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
GPSstudent - Malmö universitet
gpsstudent@mau.se
Kursansvarig
Inge Eriksson
inge.eriksson@mau.se
040-6657287