English III, Literary Option
EN113A / Kurs på grundnivå, 30 hp