Introduction to IoT
DA640E / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Kursansvarig
Romina Spalazzese
romina.spalazzese@mau.se
040-6657660